Miłość bliźniego byłaby o wiele łatwiejsza, gdyby bliźni nie był tak blisko.


miłość-bliźniego-byłaby-o-wiele-łatwiejsza-gdyby-bliź-nie-był-tak-blisko
norman mailermiłośćbliźniegobyłabywielełatwiejszagdybybliźniniebyłtakbliskomiłość bliźniegobliźniego byłabybyłaby oo wielewiele łatwiejszagdyby bliźnibliźni nienie byłbył taktak bliskomiłość bliźniego byłabybliźniego byłaby obyłaby o wieleo wiele łatwiejszagdyby bliźni niebliźni nie byłnie był takbył tak bliskomiłość bliźniego byłaby obliźniego byłaby o wielebyłaby o wiele łatwiejszagdyby bliźni nie byłbliźni nie był taknie był tak bliskomiłość bliźniego byłaby o wielebliźniego byłaby o wiele łatwiejszagdyby bliźni nie był takbliźni nie był tak blisko

Cóż warta byłaby miłość, gdyby cokolwiek mogło ją zastąpić?W bujdę, że możesz kochać bliźniego jak siebie nie uwie­rzy na­wet naj­bliższy ci bliźni - two­je włas­ne ego.Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam.Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała.Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego.Wojna byłaby piknikiem, gdyby nie wszy i dezynteria.