Miłość bliźniego - wielu mężczyzn rozumie przez to miłość do następnej kobiety.


miłość-bliźniego-wielu-mężczyzn-rozumie-przez-to-miłość-do-następnej-kobiety
erika pluharmiłośćbliźniegowielumężczyznrozumieprzeztomiłośćdonastępnejkobietymiłość bliźniegobliźniegowieluwielu mężczyznmężczyzn rozumierozumie przezmiłość dodo następnejnastępnej kobietymiłość bliźniegowielu mężczyznwielu mężczyzn rozumiemężczyzn rozumie przezprzez to miłośćmiłość do następnejdo następnej kobietywielu mężczyzn rozumiewielu mężczyzn rozumie przezrozumie przez to miłośćprzez to miłość domiłość do następnej kobietywielu mężczyzn rozumie przezmężczyzn rozumie przez to miłośćrozumie przez to miłość doprzez to miłość do następnej

Przyjaźń została wymyślona przez mężczyzn, a miłość przez kobiety w oparciu o przyjaźń Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn. Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia; dla kobiety jest treścią życia.Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego.Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok.Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.