Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.


miłość-boga-do-człowieka-jest-całkowicie-bezinteresowna-bóg-kocha-człowieka-tylko-dla-niego-samego
gottfried wilhelm leibnizmiłośćbogadoczłowiekajestcałkowiciebezinteresownabógkochatylkodlaniegosamegomiłość bogaboga dodo człowiekaczłowieka jestjest całkowiciecałkowicie bezinteresownabóg kochakocha człowiekaczłowieka tylkotylko dladla niegoniego samegomiłość boga doboga do człowiekado człowieka jestczłowieka jest całkowiciejest całkowicie bezinteresownabóg kocha człowiekakocha człowieka tylkoczłowieka tylko dlatylko dla niegodla niego samegomiłość boga do człowiekaboga do człowieka jestdo człowieka jest całkowicieczłowieka jest całkowicie bezinteresownabóg kocha człowieka tylkokocha człowieka tylko dlaczłowieka tylko dla niegotylko dla niego samegomiłość boga do człowieka jestboga do człowieka jest całkowiciedo człowieka jest całkowicie bezinteresownabóg kocha człowieka tylko dlakocha człowieka tylko dla niegoczłowieka tylko dla niego samego

Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych.Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ile jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka.Cokolwiek dzieje się dla dobra i rozwoju człowieka pracy, musi być dokonane przez niego samego i przez niego podtrzymywane, i nie ma tu miejsca na łaskawe zniżanie się czy choćby cień patronowania.Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręką samego Boga.Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego