miłość-bu­duje-po tym-ją poznasz-wy­powiedź-róży-pyziak 
małgorzata musierowiczmiłośćbu­dujepo tymją poznaszwy­powiedźróżypyziak miłość bu­duje(wy­powiedź różyróży pyziak) (wy­powiedź róży pyziak) 

Ma miłość jest jak róży krzew, krzew róży w czerwca świt, ma miłość jest jak rzewny śpiew, melodii cudnej rytm. -Robert Burns
ma-miłość-jest-jak-róży-krzew-krzew-róży-w-czerwca-świt-miłość-jest-jak-rzewny-śpiew-melodii-cudnej-rytm
Choć miłość jak kwiat róży piękna jest, ra­ni. Kol­ce zos­ta­wią bliz­ny w Twoich snach. -Karolciia
choć-miłość-jak kwiat-róży-piękna-jest-ra­-kol­ zos­­wią-bliz­ny-w twoich-snach
Słuchaj siebie sa­mej. Ser­cem roz­poznasz swo­je prag­nienia. Nie możesz postąpić źle, jeśli pójdziesz za tym głosem. -Danielle Steel
słuchaj-siebie-­mej-ser­cem roz­poznasz-swo­-prag­nienia-nie możesz-postąpić-ź-śli-pójdziesz-za tym-głosem
Poznasz głupiego po jego śmiechu. -Anonim
poznasz-głupiego-po-jego-śmiechu