Miłość byłaby piękną, szczytną i godną naj­większych ofiar, gdy­by nie przechodziła.


miłość-byłaby-piękną-szczytną-i godną-naj­większych-ofiar-gdy­by-nie przechodziła
alfred aleksander konarmiłośćbyłabypięknąszczytnąi godnąnaj­większychofiargdy­bynie przechodziłamiłość byłabybyłaby pięknąszczytną i godnąi godną naj­większychnaj­większych ofiargdy­by nie przechodziłamiłość byłaby pięknąszczytną i godną naj­większychi godną naj­większych ofiarszczytną i godną naj­większych ofiar

Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab. -Adolf Nowaczyński
gdy ę-chce-osuszyć-bag­na-nie py­ ę-ab­so­lut­nie-o poz­wo­lenie-na­wet-naj­większych-żab
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska. -Józef Ignacy Kraszewski
jest-jedna-miłość-która-nie-liczy-na-wzajemność-nie-szczędzi-ofiar-płacze-a-przebacza-odepchnię-wraca-to-miłość-macierzyńska
Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Nie jestem ani piękna ani inteligentna. Ale inteligencja byłaby tylko przeszkodą w moim zawodzie. -Jane Fonda
nie-jestem-ani-piękna-ani-inteligentna-ale-inteligencja-byłaby-tylko-przeszkodą-w-moim-zawodzie
Jest jed­na miłość, która nie liczy na wza­jem­ność, nie szczędzi ofiar, płacze a prze­bacza, odep­chnięta wra­ca - to miłość macierzyńska. -Józef Ignacy Kraszewski
jest-jed­na-miłość-która-nie liczy-na wza­jem­ność-nie szczędzi-ofiar-płacze-a prze­bacza-odep­chnię-wra­ca- to miłość
Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie