Miłość byłaby piękną, szczytną i godną naj­większych ofiar, gdy­by nie przechodziła.


miłość-byłaby-piękną-szczytną-i godną-naj­większych-ofiar-gdy­by-nie przechodziła
alfred aleksander konarmiłośćbyłabypięknąszczytnąi godnąnaj­większychofiargdy­bynie przechodziłamiłość byłabybyłaby pięknąszczytną i godnąi godną naj­większychnaj­większych ofiargdy­by nie przechodziłamiłość byłaby pięknąszczytną i godną naj­większychi godną naj­większych ofiarszczytną i godną naj­większych ofiar

Gdy się chce osuszyć bag­na, nie py­ta się ab­so­lut­nie o poz­wo­lenie na­wet naj­większych żab.Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska.Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć.Nie jestem ani piękna ani inteligentna. Ale inteligencja byłaby tylko przeszkodą w moim zawodzie.Jest jed­na miłość, która nie liczy na wza­jem­ność, nie szczędzi ofiar, płacze a prze­bacza, odep­chnięta wra­ca - to miłość macierzyńska.Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie.