Miłość całej ludzkości łączy się doskonale z nienawiścią do bardzo wielu osób.


miłość-całej-ludzkoś-łączy-ę-doskonale-z-nienawiśą-do-bardzo-wielu-osób
feliks chwalibógmiłośćcałejludzkościłączysiędoskonalenienawiściądobardzowieluosóbmiłość całejcałej ludzkościludzkości łączyłączy sięsię doskonaledoskonale zz nienawiściąnienawiścią dodo bardzobardzo wieluwielu osóbmiłość całej ludzkościcałej ludzkości łączyludzkości łączy sięłączy się doskonalesię doskonale zdoskonale z nienawiściąz nienawiścią donienawiścią do bardzodo bardzo wielubardzo wielu osóbmiłość całej ludzkości łączycałej ludzkości łączy sięludzkości łączy się doskonalełączy się doskonale zsię doskonale z nienawiściądoskonale z nienawiścią doz nienawiścią do bardzonienawiścią do bardzo wieludo bardzo wielu osóbmiłość całej ludzkości łączy sięcałej ludzkości łączy się doskonaleludzkości łączy się doskonale złączy się doskonale z nienawiściąsię doskonale z nienawiścią dodoskonale z nienawiścią do bardzoz nienawiścią do bardzo wielunienawiścią do bardzo wielu osób

Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości.A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się całej ludzkości.Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej.Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.Miłość złych ludzi kończy się zawsze nienawiścią.