Miłość - czuć w całym sobie istnienie drugiej istoty.


miłość-czuć-w-całym-sobie-istnienie-drugiej-istoty
simone weilmiłośćczućcałymsobieistnieniedrugiejistotymiłośćczućczuć ww całymcałym sobiesobie istnienieistnienie drugiejdrugiej istotyczuć wczuć w całymw całym sobiecałym sobie istnieniesobie istnienie drugiejistnienie drugiej istotyczuć w całymczuć w całym sobiew całym sobie istnieniecałym sobie istnienie drugiejsobie istnienie drugiej istotyczuć w całym sobieczuć w całym sobie istnieniew całym sobie istnienie drugiejcałym sobie istnienie drugiej istoty

Miłość mężczyźnie nie jest życiem całym - Dla kobiet miłość - jedyne istnienie.Zaprawdę nie ma na całym świecie nic piękniejszego niż widok dwóch przyjaznych dusz, które przebywając stale ze sobą, wciąż poznają swoje potrzeby i coraz większe tajemnice życia drugiej osoby.Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Miłość nie jest po prostu spotkaniem dwojga serc. Miłość może zaistnieć tylko wtedy, gdy się spotkają dwie ludzkie istoty.Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej.Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej.