Miłość dla wszystkich jednaka. Amor omnibus idem (łac.)


miłość-dla-wszystkich-jednaka-amor-omnibus-idem-łac
wergiliuszmiłośćdlawszystkichjednakaamoromnibusidemłacmiłość dladla wszystkichwszystkich jednakaomnibus idemmiłość dla wszystkichdla wszystkich jednakaamor omnibus idemmiłość dla wszystkich jednaka

Miłość dla wszystkich jednaka.Miłość jest podobna do butelek z wonnościami: im częściej się dla wszystkich otwiera, tym prędzej zwietrzeje.Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo.Poz­naj sa­mego siebie. Gnothi seauton. (gr.) Te­met nos­ce. (łac.) Nos­ce te ip­sum. (łac.) Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.Klika i klaka wszędy jednaka.