Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu.


miłość-dodaje-otuchy-jak-promień-słońca-po-deszczu
william shakespearemiłośćdodajeotuchyjakpromieńsłońcapodeszczumiłość dodajedodaje otuchyjak promieńpromień słońcasłońca popo deszczumiłość dodaje otuchyjak promień słońcapromień słońca posłońca po deszczujak promień słońca popromień słońca po deszczujak promień słońca po deszczu

Wrażenie, jakie miłość zostawia w sercu kobiety, podobne jest do rysunku nakreślonego na śniegu. Pierwszy promień słońca roztapia go.Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.Za­tańczyć nocą, czuć jak spływające po Nas krop­le deszczu zmy­wają resztki gniewu… Następne­go dnia poczuć na So­bie pro­mienie słońca, które budzą w Nas za­nie­chaną przez gniew miłość… *dla Ko­goś za wczo­raj­szą roz­mo­we nocą Przyjaźń, drogi balsam... Uśmiech pośród zachmurzonych twarzy; umiłowany promień słońca; uścisk w samotności; schronienie w trudnościach; radość w smutku.Miłość pociesza. Jak słońce po deszczu.Miłość - promień latarni morskiej wśród mroków i sztormów życia.