Miłość fizyczna jest zawsze złączona z poczuciem niewinności i adości. Nie da się kochać we łzach, tylko w uniesieniu.


miłość-fizyczna-jest-zawsze-złączona-z-poczuciem-niewinnoś-i-adoś-nie-da-ę-kochać-we-łzach-tylko-w-uniesieniu
albert camusmiłośćfizycznajestzawszezłączonapoczuciemniewinnościadościniedasiękochaćwełzachtylkouniesieniumiłość fizycznafizyczna jestjest zawszezawsze złączonazłączona zz poczuciempoczuciem niewinnościniewinności ii adościnie dada sięsię kochaćkochać wewe łzachtylko ww uniesieniumiłość fizyczna jestfizyczna jest zawszejest zawsze złączonazawsze złączona zzłączona z poczuciemz poczuciem niewinnościpoczuciem niewinności iniewinności i adościnie da sięda się kochaćsię kochać wekochać we łzachtylko w uniesieniumiłość fizyczna jest zawszefizyczna jest zawsze złączonajest zawsze złączona zzawsze złączona z poczuciemzłączona z poczuciem niewinnościz poczuciem niewinności ipoczuciem niewinności i adościnie da się kochaćda się kochać wesię kochać we łzachmiłość fizyczna jest zawsze złączonafizyczna jest zawsze złączona zjest zawsze złączona z poczuciemzawsze złączona z poczuciem niewinnościzłączona z poczuciem niewinności iz poczuciem niewinności i adościnie da się kochać weda się kochać we łzach

Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości? -Anna Kamieńska
nie-można-kochać-za-bardzo-zawsze-kochamy-za-ło-bo-to-co-wydaje-nam-ę-nadmiarem-to-może-miłość-siebie-lub-miłość-miłoś
Nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz. Wspomnienia zostają na zawsze. -Anonim
nie-bój-ę-kochać-śli-tylko-wierzysz-wspomnienia-zostają-na-zawsze
Miłość istniała przedtem i istnieć będzie zawsze. Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają. -Paulo Coelho
miłość-istniała-przedtem-i-istnieć-będzie-zawsze-miłość-trwa-wiecznie-to-tylko-ludzie-ę-zmieniają
Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart
najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym