Miłość i rozsądek wędrują przez las - Zda­je się, że zgu­biliśmy drogę - stwier­dził rozsądek - Nie - od­po­wie­działa miłość - Jeszcze nie zna­leźliśmy swojej. z cyk­lu ser­ce i rozum 


miłość-i rozsądek-wędrują-przez-las-zda­-ę-że zgu­biliśmy-drogę- stwier­dził-rozsądek-nie- od­po­wie­działa-miłość
bystry.76miłośći rozsądekwędrująprzezlaszda­jesięże zgu­biliśmydrogę stwier­dziłrozsądeknie od­po­wie­działamiłość jeszczenie zna­leźliśmyswojejcyk­luser­cei rozum miłość i rozsądeki rozsądek wędrująwędrują przezprzez laslaszda­jezda­je sięże zgu­biliśmy drogę stwier­dził rozsądekrozsądeknie od­po­wie­działa miłość jeszcze nie zna­leźliśmynie zna­leźliśmy swojejz cyk­lucyk­lu ser­ceser­ce i rozum miłość i rozsądek wędrująi rozsądek wędrują przezwędrują przez lasprzez laszda­je się stwier­dził rozsądek jeszcze nie zna­leźliśmy swojejz cyk­lu ser­cecyk­lu ser­ce i rozum 

Miłość i rozsądek idą przez pustynię - Mam wiel­kie prag­nienie - po­wie­działa miłość - A mi chce się pić - od­po­wie­dział rozsądek z cyk­lu ser­ce i rozum Miłość i rozsądek stoją na skra­ju klifu - Skoczysz ? - za­pytała miłość - Nie ! Boję się, że utonę !! - od­po­wie­dział rozsądek - A ty się od­ważysz ?  - Też nie - od­po­wie­działa miłość - Za płyt­ko dla mnie. z cyk­lu ser­ce i rozum -Długo mam na Ciebie cze­kać.? Za­pytała miłość rozsądek -Wieczność.. Od­po­wie­dział rozsądek...Rozsądek i miłość niedobrze żyją razem: w miarę jak miłość rośnie, rozsądek się kurczy.Kiedy w mężczyznach widzimy rozum i rozsądek, są oni formą; a kobiety, będąc sercem, są materią.Kobieta opanowana namiętnością nie dba o lojalność, a mniej jeszcze o zdrowy rozsądek.