Miłość i Poezyja są przybytki święte, W tym Piękności, w tym Szczęścia bóstwo jest zamknięte.


miłość-i-poezyja-są-przybytki-święte-w-tym-pięknoś-w-tym-szczęścia-bóstwo-jest-zamknięte
kazimierz brodzińskimiłośćpoezyjaprzybytkiświętetympięknościszczęściabóstwojestzamkniętemiłość ii poezyjapoezyja sąsą przybytkiprzybytki świętew tymtym pięknościw tymtym szczęściaszczęścia bóstwobóstwo jestjest zamkniętemiłość i poezyjai poezyja sąpoezyja są przybytkisą przybytki świętew tym pięknościw tym szczęściatym szczęścia bóstwoszczęścia bóstwo jestbóstwo jest zamkniętemiłość i poezyja sąi poezyja są przybytkipoezyja są przybytki świętew tym szczęścia bóstwotym szczęścia bóstwo jestszczęścia bóstwo jest zamkniętemiłość i poezyja są przybytkii poezyja są przybytki świętew tym szczęścia bóstwo jesttym szczęścia bóstwo jest zamknięte

U nas nieraz tak by­wa, że im co mniej święte, tym więcej poświęcone.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Miłość jest pożądaniem piękności.Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają.Miłość odkrywa brata w tym człowieku, który w tym momencie nas mija.Marzenie o tym, by człowiek wyzwolony z rozmaitych pęt dostąpił szczęścia, jest odwieczne.