Miłość i Tęsknota, to jak dwie prządki naszego żywota.


miłość-i-tęsknota-to-jak-dwie-prządki-naszego-żywota
bohdan zalewskimiłośćtęsknotatojakdwieprządkinaszegożywotamiłość ii tęsknotajak dwiedwie prządkiprządki naszegonaszego żywotamiłość i tęsknotajak dwie prządkidwie prządki naszegoprządki naszego żywotajak dwie prządki naszegodwie prządki naszego żywotajak dwie prządki naszego żywota

Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota.Cierpienia stanowią łańcuch, a zarazem wątek naszego żywota.Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą.Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia.Co bez przyjaciół za żywot? Więzienie, W którym niesmaczne żadne dobre mienie. (...) Uchowaj Boże takiego żywota, Daj raczej miłość, a chocia mniej złota!