Miłość is­tnieje i nie umiera. Możli­we, że od­chodzi, ale po to tyl­ko, by od­rodzić się do­roślej, mniej zachłan­nie, bar­dziej to­leran­cyjnie i cier­pli­wie w in­nym związku.


miłość-is­tnieje-i nie umiera-możli­we że od­chodzi-ale-po to tyl­ko-by od­rodzić ę-do­roślej-mniej-zachłan­nie-bar­dziej
marta foxmiłośćis­tniejei nie umieramożli­we że od­chodzialepo to tyl­koby od­rodzić siędo­roślejmniejzachłan­niebar­dziejto­leran­cyjniei cier­pli­wiew in­nymzwiązkumiłość is­tniejeis­tnieje i nie umieraale po to tyl­koby od­rodzić się do­roślejmniej zachłan­niebar­dziej to­leran­cyjnieto­leran­cyjnie i cier­pli­wiei cier­pli­wie w in­nymw in­nym związkumiłość is­tnieje i nie umierabar­dziej to­leran­cyjnie i cier­pli­wieto­leran­cyjnie i cier­pli­wie w in­nymi cier­pli­wie w in­nym związku

Nie tyl­ko sztu­ka i wie­dza, ale także cier­pli­wość mu­si być częścią dzieła. -Johann Wolfgang Goethe
nie-tyl­ko-sztu­ka-i wie­dza-ale-także-cier­pli­wość-mu­-być-częśą-dzieła
To nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziej cier­pi, ale ta, której nie zaufano. -Indygoo
to nie od­rzu­cona-miłość-naj­bar­dziej-cier­pi-ale-której nie zaufano
Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress
czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych