Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą.


miłość-is­tnieje-tyl­ko-dla-tych-którzy-o niej-myślą
marcel achardmiłośćis­tniejetyl­kodlatychktórzyo niejmyśląmiłość is­tniejeis­tnieje tyl­kotyl­ko dladla tychktórzy o niejo niej myśląmiłość is­tnieje tyl­kois­tnieje tyl­ko dlatyl­ko dla tychktórzy o niej myśląmiłość is­tnieje tyl­ko dlais­tnieje tyl­ko dla tychmiłość is­tnieje tyl­ko dla tych

Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą. -Achard Marcel
miłość-istnieje-tylko-dla-tych-którzy-o-niej-myślą
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią. -qches
Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią
Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni
Przegrani dzielą się na dwie grupy: tych, którzy myślą i nic nie robią, i tych, którzy coś stale robią, ale nie myślą. -John Charles Salak
przegrani-dzielą-ę-na-dwie-grupy-tych-którzy-myślą-i-nic-nie-robią-i-tych-którzy-coś-stale-robią-ale-nie-myślą