Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się.


miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
zofia kucównamiłośćjakszczęścieniejesttocoścoprzychodzizewnątrzonenastkwiąnastylkoodzależyczysprzyjającychmomentachwyzwalająsięmiłość jakjak ii szczęścieszczęście nienie jestco przychodziprzychodzi zz zewnątrzone sąw nasone tkwiątkwią ww nasnas ii tylkotylko odod nasnas zależyczy ww sprzyjającychsprzyjających momentachmomentach wyzwalająwyzwalają sięmiłość jak ijak i szczęściei szczęście nieszczęście nie jestjest to cośco przychodzi zprzychodzi z zewnątrzone są wsą w nasone tkwią wtkwią w nasw nas inas i tylkoi tylko odtylko od nasod nas zależyczy w sprzyjającychw sprzyjających momentachsprzyjających momentach wyzwalająmomentach wyzwalają się

Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych -Dale Carnegie
szczęście-nie-przychodzi-z-zewnątrz-zależy-od-tego-co-jest-w-nas-samych
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele