Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się.


miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
zofia kucównamiłośćjakszczęścieniejesttocoścoprzychodzizewnątrzonenastkwiąnastylkoodzależyczysprzyjającychmomentachwyzwalająsięmiłość jakjak ii szczęścieszczęście nienie jestco przychodziprzychodzi zz zewnątrzone sąw nasone tkwiątkwią ww nasnas ii tylkotylko odod nasnas zależyczy ww sprzyjającychsprzyjających momentachmomentach wyzwalająwyzwalają sięmiłość jak ijak i szczęściei szczęście nieszczęście nie jestjest to cośco przychodzi zprzychodzi z zewnątrzone są wsą w nasone tkwią wtkwią w nasw nas inas i tylkoi tylko odtylko od nasod nas zależyczy w sprzyjającychw sprzyjających momentachsprzyjających momentach wyzwalająmomentach wyzwalają się

Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samychW życiu powszednim żyjemy zazwyczaj połową świadomości, połową możliwości. Tylko wyjątkowe chwile wyzwalają z nas pełnię. Poezja jest właśnie tym, co z siłą równą najwyższym uczuciom uwalnia nas od dręczącego poczucia niepełności. W jej blasku stajemy się nadzy, cali, niepodzielni.Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie.Nabożny szacunek, zdumienie i radość kryją się gdzieś na strychu umysłu każdego człowieka i nie trzeba wiele wysiłku, żeby je odkryć. I często Boże Narodzenie zaskakuje nas, czy przychodzi do nas w grudniu, czy pod koniec sierpnia.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...