Miłość jak odległość trudna do przebycia.


miłość-jak-odległość-trudna-do-przebycia
jan twardowskimiłośćjakodległośćtrudnadoprzebyciamiłość jakjak odległośćodległość trudnatrudna dodo przebyciamiłość jak odległośćjak odległość trudnaodległość trudna dotrudna do przebyciamiłość jak odległość trudnajak odległość trudna doodległość trudna do przebyciamiłość jak odległość trudna dojak odległość trudna do przebycia

Życie jest jak skrót. Im krótszy, tym cięższy do przebycia. -MyslacaWierszem
Życie-jest jak skrót-im-krótszy-tym-ęższy-do przebycia
Miłość to sprawa trudna, wzajemna miłość między dwojgiem ludzi to może najtrudniejsze, co na nas nałożono - to zadanie, wobec którego każde inne jest tylko przygotowaniem. -Rainer Maria Rilke
miłość-to-sprawa-trudna-wzajemna-miłość-między-dwojgiem-ludzi-to-może-najtrudniejsze-co-na-nas-nałożono-to-zadanie-wobec-którego-każde
Miłość - trudna do ugaszenia substancja samozapalna. -Zbigniew Becher
miłość-trudna-do-ugaszenia-substancja-samozapalna
Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku. -Bertolt Brecht
Żadna-ofensywa-nie-jest-równie-trudna-jak-powrót-do-rozsądku
Istnieje między wojskiem a intelektualistami rów, który wydaje się nie do przebycia. -Andre Malraux
istnieje-między-wojskiem-a-intelektualistami-rów-który-wydaje-ę-nie-do-przebycia
Miłujemy na odległość, nienawidzimy z bliska. -Ewald
miłujemy-na-odległość-nienawidzimy-z-bliska