Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.


miłość-jako-praca-jest-prostytucją-jako-zabawa-flirtem-a-to-co-jest-naprawdę-miłośą-nie-jest-ani-pracą-ani-zabawą-jest-czymś-trzecim
władysław tatarkiewiczmiłośćjakopracajestprostytucjązabawaflirtemtoconaprawdęmiłościąnieanipracązabawączymśtrzecimrówniedalekimodpracyjakzabawymiłość jakojako pracapraca jestjest prostytucjąjako zabawazabawaflirtemco jestjest naprawdęnaprawdę miłościąnie jestjest aniani pracąani zabawąjest czymśczymś trzecimrównie dalekimdalekim odod pracyjak odod zabawymiłość jako pracajako praca jestpraca jest prostytucjąjako zabawaco jest naprawdęjest naprawdę miłościąnie jest anijest ani pracąjest czymś trzecimrównie dalekim oddalekim od pracyjak od zabawy

W wielkich chwilach życie nie wydaje się ani słuszne, ani niesłuszne, jest czymś ponad to, jest nieuchronne. -Margaret Sherwood
w-wielkich-chwilach-życie-nie-wydaje-ę-ani-słuszne-ani-niesłuszne-jest-czymś-ponad-to-jest-nieuchronne
Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość. -Anonim
mocna-jako-śmierć-jest-miłość-twarda-jako-piekło-jest-zazdrość