Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności.


miłość-jest ś­pa-dla­tego-lu­bi-ciemnoś
tadeusz gicgiermiłośćjest śle­padla­tegolu­biciemnościmiłość jest śle­padla­tego lu­bilu­bi ciemnościdla­tego lu­bi ciemności

Miłość jest śle­pa i dla­tego obmacuje.Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła...Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemności.For­tu­na jest śle­pa i śle­pymi czy­ni swoich wybranych.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Miłość nie jest całko­wicie śle­pa, ale cier­pi na daltonizm.