Miłość jest czyn­ni­kiem wy­bit­nie kul­tu­rotwórczym. Szczególnie nieszczęśliwa.


miłość-jest czyn­­kiem-wy­bit­nie-kul­­rotwórczym-szczególnie nieszczęśliwa
gold fishymiłośćjest czyn­ni­kiemwy­bit­niekul­tu­rotwórczymszczególnie nieszczęśliwamiłość jest czyn­ni­kiemjest czyn­ni­kiem wy­bit­niewy­bit­nie kul­tu­rotwórczymmiłość jest czyn­ni­kiem wy­bit­niejest czyn­ni­kiem wy­bit­nie kul­tu­rotwórczymmiłość jest czyn­ni­kiem wy­bit­nie kul­tu­rotwórczym

Miłość prawdziwie wielka najczęściej bywa nieszczęśliwa, a miłość nieszczęśliwa zazwyczaj prowadzi do samobójstwa - w tej czy innej postaci.Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.Właści­wy czyn jest sko­kiem człowieka po­za samotność.Po­bożność nie jest ce­lem w ale je­dynie środ­kiem osiągnięcia naj­wyższej kul­tu­ry przez naj­czys­tszy pokój ducha.Szczęśliwa miłość może niekiedy przemawiać językiem pochlebstwa. Ale nieszczęśliwa miłość wyznaje zawsze prawdę.War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego.