Miłość jest krucha i nieraz nie pot­ra­fimy jej pielęgno­wać. Radzi­my ja­koś so­bie i sta­ramy się z całych sił, mając nadzieję, że to kruche uczu­cie mi­mo wszys­tko przetrwa.


miłość-jest krucha-i nieraz-nie pot­ra­fimy-jej-pielęgno­wać-radzi­my ja­koś-so­bie-i sta­ramy ę-z całych-ł-mając-nadzieję
nicholas sparksmiłośćjest kruchai nieraznie pot­ra­fimyjejpielęgno­waćradzi­my ja­kośso­biei sta­ramy sięz całychsiłmającnadziejęże to krucheuczu­ciemi­mowszys­tkoprzetrwamiłość jest kruchajest krucha i nierazi nieraz nie pot­ra­fimynie pot­ra­fimy jejjej pielęgno­waćradzi­my ja­koś so­bieso­bie i sta­ramy sięi sta­ramy się z całychz całych siłmając nadziejęże to kruche uczu­cieuczu­cie mi­momi­mo wszys­tkowszys­tko przetrwamiłość jest krucha i nierazjest krucha i nieraz nie pot­ra­fimyi nieraz nie pot­ra­fimy jejnie pot­ra­fimy jej pielęgno­waćradzi­my ja­koś so­bie i sta­ramy sięso­bie i sta­ramy się z całychi sta­ramy się z całych siłże to kruche uczu­cie mi­mouczu­cie mi­mo wszys­tkomi­mo wszys­tko przetrwa

Dziś zdałem so­bie sprawę‒ te wszys­tkie mo­je dzi­wac­twa, wszys­tko co ro­bię na opak, cała od­mien­ność ‒ ja po pros­tu sta­ram się wrócić do domu. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona
dziś-zdałem-so­bie-sprawę-te wszys­tkie-mo­-dzi­wac­twa-wszys­tko-co ro­bię-na opak-cała-od­mien­ność- ja po pros­-sta­ram ę