Miłość jest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkich harmonii.


miłość-jest naj­bar­dziej-dźwięczną-ze wszys­tkich-harmonii
honoré de balzacmiłośćjest naj­bar­dziejdźwięcznąze wszys­tkichharmoniimiłość jest naj­bar­dziejjest naj­bar­dziej dźwięcznądźwięczną ze wszys­tkichze wszys­tkich harmoniimiłość jest naj­bar­dziej dźwięcznąjest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkichdźwięczną ze wszys­tkich harmoniimiłość jest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkichjest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkich harmoniimiłość jest naj­bar­dziej dźwięczną ze wszys­tkich harmonii

Miłość jest najbardziej dźwięczną ze wszystkich harmonii.Naj­bar­dziej dzi­wacznym ze wszys­tkich zboczeń sek­sual­nych jest zacho­wanie wstrzemięźliwości.Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw cza­sem udaję że jesteś w cieniu za filiżanką uk­ry­wam drżące palce nie mówi­my o śmierci i że miesiąc deszczowy każdą barwą stęsknioną woła cię twój ogród ane­mony w białych sukienkach i pi­wonia wariatka ta co lu­bi moknąć i ze wszys­tkich próśb moich ta naj­bar­dziej uparta i naj­bar­dziej samotna ale jeśli poproszę może nie zdarzy się środa może ktoś źle to wszys­tko wymyślił że pat­rzę te­raz w niebo ten dom dziwny bez okna Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...