Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.


miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
eurypidesmiłośćjest naj­większąsłodycząi naj­większągo­rycząna ziemimiłość jest naj­większąjest naj­większą słodycząsłodyczą i naj­większąi naj­większą go­ryczągo­ryczą na ziemimiłość jest naj­większą słodycząjest naj­większą słodyczą i naj­większąsłodyczą i naj­większą go­rycząi naj­większą go­ryczą na ziemimiłość jest naj­większą słodyczą i naj­większąjest naj­większą słodyczą i naj­większą go­rycząsłodyczą i naj­większą go­ryczą na ziemimiłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­rycząjest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na ziemi

Naj­większa miłość jest w kobiecie. -fyrfle
naj­większa-miłość-jest w kobiecie
Miłość jest naj­większą ma­gią świata. -Who
miłość-jest naj­większą-­gią-świata
Są trzy: wiara, nadzieja i miłość. Ale naj­większa z nich jest miłość. -św. Paweł z Tarsu
są trzy-wiara-nadzieja-i miłość-ale-naj­większa-z nich-jest miłość