Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.


miłość-jest to ja­kieś-nie wiado­mo-co-przychodzą-nie wiado­mo-skąd-i nie wiado­mo-jak-i spra­wiją-ból-nie wiado­mo-dlaczego
luís de camõesmiłośćjest to ja­kieśnie wiado­mocoprzychodząceskądi nie wiado­mojaki spra­wijącebóldlaczegomiłość jest to ja­kieśjest to ja­kieś nie wiado­monie wiado­mo coprzychodzące nie wiado­monie wiado­mo skądskąd i nie wiado­moi nie wiado­mo jaki spra­wijące bólból nie wiado­monie wiado­mo dlaczegomiłość jest to ja­kieś nie wiado­mojest to ja­kieś nie wiado­mo coprzychodzące nie wiado­mo skądnie wiado­mo skąd i nie wiado­moskąd i nie wiado­mo jaki spra­wijące ból nie wiado­moból nie wiado­mo dlaczegomiłość jest to ja­kieś nie wiado­mo coprzychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­monie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jaki spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczegoprzychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak

Skąd wiado­mo, że to miłość, a nie pożąda­nie, cieka­wość, pot­rze­ba blis­kości, lęk przed samotnością?  -Katarzyna Grochola
skąd-wiado­mo-że to miłość-a nie pożąda­nie-cieka­wość-pot­rze­ba-blis­koś-lęk-przed-samotnośą 
Niejed­ne­mu płacą nie wiado­mo za co. -Bujak Bogusław
niejed­ne­mu-płacą-nie wiado­mo-za co
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Louis de Camoes
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Luís de Camões
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia. -Krystyna Siesicka
z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia