Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi.


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
alfons daudetmiłośćjest to naj­większei je­dynebo­gac­twona ziemimiłość jest to naj­większejest to naj­większe i je­dynei je­dyne bo­gac­twobo­gac­two na ziemimiłość jest to naj­większe i je­dynejest to naj­większe i je­dyne bo­gac­twoi je­dyne bo­gac­two na ziemimiłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­twojest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemimiłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi

Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat. -Epikur
ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi... -Jan Nepomucen Kamiński
spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides
miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi