Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi.


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
alfons daudetmiłośćjest to naj­większei je­dynebo­gac­twona ziemimiłość jest to naj­większejest to naj­większe i je­dynei je­dyne bo­gac­twobo­gac­two na ziemimiłość jest to naj­większe i je­dynejest to naj­większe i je­dyne bo­gac­twoi je­dyne bo­gac­two na ziemimiłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­twojest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemimiłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi

Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat.Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi...Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie.Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi.