Miłość jest siłą, którą przezwyciężyć może tylko śmierć, albo jeszcze większa miłość.


miłość-jest-łą-którą-przezwyciężyć-może-tylko-śmierć-albo-jeszcze-większa-miłość
hansenmiłośćjestsiłąktórąprzezwyciężyćmożetylkośmierćalbojeszczewiększamiłośćmiłość jestjest siłąktórą przezwyciężyćprzezwyciężyć możemoże tylkotylko śmierćalbo jeszczejeszcze większawiększa miłośćmiłość jest siłąktórą przezwyciężyć możeprzezwyciężyć może tylkomoże tylko śmierćalbo jeszcze większajeszcze większa miłośćktórą przezwyciężyć może tylkoprzezwyciężyć może tylko śmierćalbo jeszcze większa miłośćktórą przezwyciężyć może tylko śmierć

Istnieje tylko jedna siła, która może od wewnątrz osłabiać egoizm - to miłość, a przede wszystkim miłość płciowa. -Włodzimierz Sołowiow
istnieje-tylko-jedna-ła-która-może-od-wewnątrz-osłabiać-egoizm-to-miłość-a-przede-wszystkim-miłość-płciowa
Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata. -Maria Konopnicka
tylko-miłość-jest-łą-co-złagodzić-może-ból-świata
Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie. -Ron Kritzfeld
miłość-to-ła-która-pozwala-nie-tylko-własną-ale-także-cudzą-niedoskonałość-znosić-przez-całe-życie
Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że
miłość-kobiety-jest-tylko-jedna-to-nieprawda-że-każda-miłość-jest-pierwsza-prawdziwa-może-być-tylko-raz-inne-to-surogaty-na-miastki
Kobieta pocałunkiem przezwyciężyć może nawet śmierć. -Nikos Kazantzakis
kobieta-pocałunkiem-przezwyciężyć-może-nawet-śmierć
Miłość Boga i miłość bliźniego to dwa skrzydła tych samych drzwi, które mogą się otwierać albo zamykać tylko razem. -Soren Aabye Kierkegaard
miłość-boga-i-miłość-bliźniego-to-dwa-skrzydła-tych-samych-drzwi-które-mogą-ę-otwierać-albo-zamykać-tylko-razem