Miłość jest ślepa i sama sobie nie dowierzając, chwyta się każdego oparcia.


miłość-jest-ślepa-i-sama-sobie-nie-dowierzając-chwyta-ę-każdego-oparcia
aleksander puszkinmiłośćjestślepasamasobieniedowierzającchwytasiękażdegooparciamiłość jestjest ślepaślepa ii samasama sobiesobie nienie dowierzającchwyta sięsię każdegokażdego oparciamiłość jest ślepajest ślepa iślepa i samai sama sobiesama sobie niesobie nie dowierzającchwyta się każdegosię każdego oparciamiłość jest ślepa ijest ślepa i samaślepa i sama sobiei sama sobie niesama sobie nie dowierzającchwyta się każdego oparciamiłość jest ślepa i samajest ślepa i sama sobieślepa i sama sobie niei sama sobie nie dowierzając

Miłość jest ślepa i sama sobie niedowierzając chwyta się każdego oparcia.Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość.Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha, kocha i nie myśli o niczym innym.Miłość: Miłość sama stanowi o sobie.To nie miłość jest ślepa, lecz zazdrość.