Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.


miłość-jest-życiem-jego-największą-wartośą-to-właśnie-w-niej-rozkwitają-wiersze-czyny-i-wszystko-inne-miłość-jest-sercem-całoś
włodzimierz majakowskimiłośćjestżyciemjegonajwiększąwartościątowłaśnieniejrozkwitająwierszeczynywszystkoinnesercemcałościkiedysercestanieumierainnestajesięzbędnebezużytecznemiłość jestjest życiemjego największąnajwiększą wartościąwłaśnie ww niejniej rozkwitająrozkwitają wierszeczyny ii wszystkowszystko innemiłość jestjest sercemsercem całościkiedy serceserce stanieumiera wszystkowszystko innewszystko stajestaje sięsię zbędnemiłość jest życiemjego największą wartościąwłaśnie w niejw niej rozkwitająniej rozkwitają wierszeczyny i wszystkoi wszystko innemiłość jest sercemjest sercem całościkiedy serce stanieumiera wszystko innewszystko staje sięstaje się zbędne

Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem. -Tomasz Św
miłość-jest-pradarem-wszystko-inne-co-darmo-otrzymaliśmy-dzięki-niej-staje-ę-darem
Wszystko, co zgadza się z naszymi życzeniami, jest prawdą. Wszystko inne doprowadza nas do wściekłości. -Andre Maurois
wszystko-co-zgadza-ę-z-naszymi-życzeniami-jest-prawdą-wszystko-inne-doprowadza-nas-do-wściekłoś
Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura
Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Miłość nie waha się nigdy - by osiągnąć swój cel, depcze wszystko inne. Biada słabym! -Romain Rolland
miłość-nie-waha-ę-nigdy-by-osiągnąć-swój-cel-depcze-wszystko-inne-biada-słabym
Kiedy wszystko inne zawiedzie, przeczytaj instrukcję. -Aksjomat Cahna
kiedy-wszystko-inne-zawiedzie-przeczytaj-instrukcję
Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. -Johann Wolfgang Goethe
wszechpotężna-jest-miłość-która-wszystko-tworzy-wszystko-ochrania