Miłość jest aktywną siłą w człowieku.


miłość-jest-aktywną-łą-w-człowieku
erich frommmiłośćjestaktywnąsiłączłowiekumiłość jestjest aktywnąaktywną siłąw człowiekumiłość jest aktywnąjest aktywną siłąaktywną siłą wsiłą w człowiekumiłość jest aktywną siłąjest aktywną siłą waktywną siłą w człowiekumiłość jest aktywną siłą wjest aktywną siłą w człowieku

Gdzieś słyszałem:
gdzieś-słyszałem-prawdziwa-ła-to brak-strachu-przed-poświę­niem ę-dla-in­nych-zaś miłość-jest poświę­niem-siebie-dla-dru­giej
Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis
teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
Miłość jest siłą, którą przezwyciężyć może tylko śmierć, albo jeszcze większa miłość. -Hansen
miłość-jest-łą-którą-przezwyciężyć-może-tylko-śmierć-albo-jeszcze-większa-miłość
Jest taka ogromna moc w człowieku, która każde ciało uniesie ku górze - to Miłość. -Roman Mleczko
jest-taka-ogromna-moc-w-człowieku-która-każde-ciało-uniesie-ku-górze-to-miłość
Siłą nabywczą szczęścia jest miłość. -Phil Bosmans
siłą-nabywczą-szczęścia-jest-miłość