Miłość jest córką wiedzy: im głębsze poznanie tym gorętsze ukochanie.


miłość-jest-córką-wiedzy-im-głębsze-poznanie-tym-gorętsze-ukochanie
leonardo da vincimiłośćjestcórkąwiedzyimgłębszepoznanietymgorętszeukochaniemiłość jestjest córkącórką wiedzyim głębszegłębsze poznaniepoznanie tymtym gorętszegorętsze ukochaniemiłość jest córkąjest córką wiedzyim głębsze poznaniegłębsze poznanie tympoznanie tym gorętszetym gorętsze ukochaniemiłość jest córką wiedzyim głębsze poznanie tymgłębsze poznanie tym gorętszepoznanie tym gorętsze ukochanieim głębsze poznanie tym gorętszegłębsze poznanie tym gorętsze ukochanie

Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Wy­daje się rzeczą dziwną widzieć w ser­cu ko­biety coś sil­niej­sze­go i gorętsze­go nad miłość dla mężczyzny. -Jean de La Bruyére
wy­daje ę-rzeczą-dziwną-widzieć-w ser­cu-ko­biety-coś-sil­niej­sze­go-i gorętsze­go-nad-miłość-dla-mężczyzny
U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości. -Ludwig Boerne
u-kobiet-miłość-jest-równie-często-córką-jak-matką-zazdroś
Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością. -Jan Twardowski
każde-głębsze-uczu­cie-pro­wadzi-do cier­pienia-miłość bez-cier­pienia-nie jest miłośą
Miłość to nie tylko silne uczucie - to także poznanie, osąd, decyzja. -Erich Fromm
miłość-to-nie-tylko-silne-uczucie-to-także-poznanie-osąd-decyzja
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. -Ludwik Pasteur
mało-wiedzy-oddala-od-boga-dużo-wiedzy-sprowadza-do-niego-z-powrotem