Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci.


miłość-jest-chorobą-zaraźliwą-nikt-nie-wie-kiedy-jego-też-chwyci
anatol francemiłośćjestchorobązaraźliwąniktniewiekiedyjegoteżchwycimiłość jestjest chorobąchorobą zaraźliwąnikt nienie wiekiedy jegojego teżteż chwycimiłość jest chorobąjest chorobą zaraźliwąnikt nie wiekiedy jego teżjego też chwycimiłość jest chorobą zaraźliwąkiedy jego też chwyci

Miłość jest cho­robą za­raźliwą: nikt nie wie, kiedy je­go tez chwyci.Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą.Bóg lubi, kiedy szumią Jego źródła. Ale nikt nie wie, jakie młyny napędza ta woda.Dworzec.. Dwo­je zakochanych. On uda­je wy­luzo­wane­go, jej to mniej wychodzi. Nad­jeżdża po­ciąg. Łzy, os­tatnie słowa: Nikt z Was nie jest mną, nikt nie wie, co czuję każde­go ran­ka czy wieczoru. Je­dynym, co każdy z Was może od­czuć, jest mo­ja nienawiść. Mo­ja Miłość, za­rezer­wo­wana jest tyl­ko dla jed­nej osoby.Miłość i rozsądek stoją na skra­ju klifu - Skoczysz ? - za­pytała miłość - Nie ! Boję się, że utonę !! - od­po­wie­dział rozsądek - A ty się od­ważysz ?  - Też nie - od­po­wie­działa miłość - Za płyt­ko dla mnie. z cyk­lu ser­ce i rozum