Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci.


miłość-jest-chorobą-zaraźliwą-nikt-nie-wie-kiedy-jego-też-chwyci
anatol francemiłośćjestchorobązaraźliwąniktniewiekiedyjegoteżchwycimiłość jestjest chorobąchorobą zaraźliwąnikt nienie wiekiedy jegojego teżteż chwycimiłość jest chorobąjest chorobą zaraźliwąnikt nie wiekiedy jego teżjego też chwycimiłość jest chorobą zaraźliwąkiedy jego też chwyci

Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą. -Oliver Wendell Holmes
Życie-jest-śmiertelną-chorobą-ogromnie-zaraźliwą
Bóg lubi, kiedy szumią Jego źródła. Ale nikt nie wie, jakie młyny napędza ta woda. -Karl Heinrich Waggerl
bóg-lubi-kiedy-szumią-jego-źródła-ale-nikt-nie-wie-jakie-młyny-napędza-woda