Miłość jest cnotą najmocniejszą, nic bowiem nie ma tak mocnego, czego by miłość nie zwyciężyła.


miłość-jest-cnotą-najmocniejszą-nic-bowiem-nie-tak-mocnego-czego-by-miłość-nie-zwyciężyła
augustyn Śwmiłośćjestcnotąnajmocniejsząnicbowiemnietakmocnegoczegobymiłośćzwyciężyłamiłość jestjest cnotącnotą najmocniejsząnic bowiembowiem nienie mama taktak mocnegoczego byby miłośćmiłość nienie zwyciężyłamiłość jest cnotąjest cnotą najmocniejsząnic bowiem niebowiem nie manie ma takma tak mocnegoczego by miłośćby miłość niemiłość nie zwyciężyłamiłość jest cnotą najmocniejsząnic bowiem nie mabowiem nie ma taknie ma tak mocnegoczego by miłość nieby miłość nie zwyciężyłanic bowiem nie ma takbowiem nie ma tak mocnegoczego by miłość nie zwyciężyła

Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość. -Paweł Św
miłość-nigdy-nie-ustaje-tak-więc-trwają-wiara-nadzieja-miłość-te-trzy-z-nich-zaś-największa-jest-miłość
Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą. -Gibran Khalil
gdy-miłość-bliźniego-przynosi-radość-to-miłość-przestała-już-być-cnotą
Miłość jest cnotą serca a nie rąk. -Joseph Addison
miłość-jest-cnotą-serca-a-nie-rąk
Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie? -Hendry Fiedling
miłość-jest-zawodem-kobiet-czemuż-więc-ukrywać-przed-nimi-tak-długo-to-czego-nigdy-nie-wiedzą-zbyt-wcześnie
Nic nie jest tak tajemnicze, jak miłość. -Peter Lippert
nic-nie-jest-tak-tajemnicze-jak-miłość