Miłość jest cnotą najmocniejszą, nic bowiem nie ma tak mocnego, czego by miłość nie zwyciężyła.


miłość-jest-cnotą-najmocniejszą-nic-bowiem-nie-tak-mocnego-czego-by-miłość-nie-zwyciężyła
augustyn Śwmiłośćjestcnotąnajmocniejsząnicbowiemnietakmocnegoczegobymiłośćzwyciężyłamiłość jestjest cnotącnotą najmocniejsząnic bowiembowiem nienie mama taktak mocnegoczego byby miłośćmiłość nienie zwyciężyłamiłość jest cnotąjest cnotą najmocniejsząnic bowiem niebowiem nie manie ma takma tak mocnegoczego by miłośćby miłość niemiłość nie zwyciężyłamiłość jest cnotą najmocniejsząnic bowiem nie mabowiem nie ma taknie ma tak mocnegoczego by miłość nieby miłość nie zwyciężyłanic bowiem nie ma takbowiem nie ma tak mocnegoczego by miłość nie zwyciężyła

Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.Miłość jest cnotą serca a nie rąk.Miłość jest zawodem kobiet. Czemuż więc ukrywać przed nimi tak długo to, czego nigdy nie wiedzą zbyt wcześnie?Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Nic nie jest tak tajemnicze, jak miłość.