Miłość jest czekaniem na szelesty, listy, na pukanie do drzwi.


miłość-jest-czekaniem-na-szelesty-listy-na-pukanie-do-drzwi
małgorzata hillarmiłośćjestczekaniemnaszelestylistypukaniedodrzwimiłość jestjest czekaniemczekaniem nana szelestyna pukaniepukanie dodo drzwimiłość jest czekaniemjest czekaniem naczekaniem na szelestyna pukanie dopukanie do drzwimiłość jest czekaniem najest czekaniem na szelestyna pukanie do drzwimiłość jest czekaniem na szelesty

Miłość jest czekaniem na potwierdzenie, na krzyk protestu, czekaniem na sen, na świt, na koniec świata.Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu.Miłość jest jedynym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi.Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości.Miłość jest kluczem, który ot­wiera drzwi do naj­wyższej rzeczywistości.Miłość jest cze­kaniem na sze­les­ty, lis­ty, na pu­kanie do drzwi.