Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania.


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
miguel de unamunomiłośćjestdzieckiemzłudzeniamatkąrozczarowaniamiłość jestjest dzieckiemdzieckiem złudzeniazłudzenia ii matkąmatką rozczarowaniamiłość jest dzieckiemjest dzieckiem złudzeniadzieckiem złudzenia izłudzenia i matkąi matką rozczarowaniamiłość jest dzieckiem złudzeniajest dzieckiem złudzenia idzieckiem złudzenia i matkązłudzenia i matką rozczarowaniamiłość jest dzieckiem złudzenia ijest dzieckiem złudzenia i matkądzieckiem złudzenia i matką rozczarowania

Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę.Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem.Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem.Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.