Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania.


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
miguel de unamunomiłośćjestdzieckiemzłudzeniamatkąrozczarowaniamiłość jestjest dzieckiemdzieckiem złudzeniazłudzenia ii matkąmatką rozczarowaniamiłość jest dzieckiemjest dzieckiem złudzeniadzieckiem złudzenia izłudzenia i matkąi matką rozczarowaniamiłość jest dzieckiem złudzeniajest dzieckiem złudzenia idzieckiem złudzenia i matkązłudzenia i matką rozczarowaniamiłość jest dzieckiem złudzenia ijest dzieckiem złudzenia i matkądzieckiem złudzenia i matką rozczarowania

Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. -George Sand
mężczyzna-jest-zawsze-dzieckiem-nawet-gdy-jest-to-że-dziecko-dzieckiem-dzierżącym-władzę
Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. -Franz Werfel
jak-narodziny-są-bolesną-tajemnicą-między-matką-a-dzieckiem-tak-śmierć-jest-bolesną-tajemnicą-między-bogiem-i-człowiekiem
Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu. -George Sand
mężczyzna-jest-zawsze-dzieckiem-nawet-gdy-jest-to-że-dziecko-dzieckiem-dzierżącym-władzę-ten-który-nie-jest-kochanym-jest-zawsze-samotny
Jeśli miłość jest dzieckiem, przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem. -Honore de Balzac
jeśli-miłość-jest-dzieckiem-przywiązanie-jest-dojrzałym-człowiekiem
Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką