Miłość jest ekscytująca, ale człowiek potrzebuje czegoś innego: cichej kuchni, filiżanki kawy i rozmowy z matką.


miłość-jest-ekscytująca-ale-człowiek-potrzebuje-czegoś-innego-cichej-kuchni-filiżanki-kawy-i-rozmowy-z-matką
pam brownmiłośćjestekscytującaaleczłowiekpotrzebujeczegośinnegocichejkuchnifiliżankikawyrozmowymatkąmiłość jestjest ekscytującaale człowiekczłowiek potrzebujepotrzebuje czegośczegoś innegocichej kuchnifiliżanki kawykawy ii rozmowyrozmowy zz matkąmiłość jest ekscytującaale człowiek potrzebujeczłowiek potrzebuje czegośpotrzebuje czegoś innegofiliżanki kawy ikawy i rozmowyi rozmowy zrozmowy z matkąale człowiek potrzebuje czegośczłowiek potrzebuje czegoś innegofiliżanki kawy i rozmowykawy i rozmowy zi rozmowy z matkąale człowiek potrzebuje czegoś innegofiliżanki kawy i rozmowy zkawy i rozmowy z matką

Miłość jest sztuką produkowania czegoś dzięki możliwościom kogoś innego.Najbardziej nawet wyłączna miłość osoby jest zawsze miłością czegoś innego.Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego i czegoś więcej niż wrodzonego talentu; trzeba namiętności i cierpienia, które wypełniają życie i nadają mu sens. W przeciwnym razie nie tworzy się, lecz pisze się książki.Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.