Miłość jest główną drogą ucieczki od samotności, która gnębi większość mężczyzn i kobiet przez całe życie.


miłość-jest-główną-drogą-ucieczki-od-samotnoś-która-gnębi-większość-mężczyzn-i-kobiet-przez-całe-życie
bertrand russelmiłośćjestgłównądrogąucieczkiodsamotnościktóragnębiwiększośćmężczyznkobietprzezcałeżyciemiłość jestjest głównągłówną drogądrogą ucieczkiucieczki odod samotnościktóra gnębignębi większośćwiększość mężczyznmężczyzn ii kobietkobiet przezprzez całecałe życiemiłość jest głównąjest główną drogągłówną drogą ucieczkidrogą ucieczki oducieczki od samotnościktóra gnębi większośćgnębi większość mężczyznwiększość mężczyzn imężczyzn i kobieti kobiet przezkobiet przez całeprzez całe życiemiłość jest główną drogąjest główną drogą ucieczkigłówną drogą ucieczki oddrogą ucieczki od samotnościktóra gnębi większość mężczyzngnębi większość mężczyzn iwiększość mężczyzn i kobietmężczyzn i kobiet przezi kobiet przez całekobiet przez całe życiemiłość jest główną drogą ucieczkijest główną drogą ucieczki odgłówną drogą ucieczki od samotnościktóra gnębi większość mężczyzn ignębi większość mężczyzn i kobietwiększość mężczyzn i kobiet przezmężczyzn i kobiet przez całei kobiet przez całe życie

Miłość to coś znacznie więcej, niż pragnienie erotyczne; to próba ucieczki przed samotnością, którą większość - tak kobiet, jak i mężczyzn - odczuwa przez całe życie. -Bertrand Russell
miłość-to-coś-znacznie-więcej-ż-pragnienie-erotyczne-to-próba-ucieczki-przed-samotnośą-którą-większość-tak-kobiet-jak-i-mężczyzn
Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji. -Oscar Wilde
większość-mężczyzn-i-kobiet-zmuszona-jest-do-odgrywania-ról-do-których-nie-mają-żadnych-kwalifikacji
Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie. -Ron Kritzfeld
miłość-to-ła-która-pozwala-nie-tylko-własną-ale-także-cudzą-niedoskonałość-znosić-przez-całe-życie
Jeden krótki rok miłości jest lepszy niż całe długie życie w samotności. -Freddy Mercury
jeden-krótki-rok-miłoś-jest-lepszy-ż-całe-długie-życie-w-samotnoś
Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer
podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność