Miłość jest gorącym zapomnieniem o wszystkim.


miłość-jest-gorącym-zapomnieniem-o-wszystkim
wictor hugomiłośćjestgorącymzapomnieniemwszystkimmiłość jestjest gorącymgorącym zapomnieniemzapomnieniem oo wszystkimmiłość jest gorącymjest gorącym zapomnieniemgorącym zapomnieniem ozapomnieniem o wszystkimmiłość jest gorącym zapomnieniemjest gorącym zapomnieniem ogorącym zapomnieniem o wszystkimmiłość jest gorącym zapomnieniem ojest gorącym zapomnieniem o wszystkim

Miłość jest gorącym za­pom­nieniem o wszystkim.Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka - rekonstrukcją pamięciową.Miłość jest wszystkim, co istnieje.Głupi ten, kto myśli, że życie jest krótkie. Jest ta­kie, gdyż ludzie skrócają je so­bie swoim zapomnieniem.Miłość jest wszystkim co dobre i złe.mil­cze­niem zaszy­te usta gdy codzien­ność ogłusza bez efek­towne dzisiaj a po­zor­nie sza­re jutro ni­by chciałoby zachęcić ale lu­bi smak lenistwa ni to sielan­ka wakacyjna czy niez­dro­we uścis­ki wy­paczo­na kreatywność tak od do we­geta­tyw­nie śliz­gając się po wszystkim wy­god­nie łapiąc muchy za­miast rąbać wieko trumny pod­nieś życie z mat­ki ziemi nim za­rośnie zapomnieniem Dziękuję Jakubie.