Miłość jest jak eter. Może zabić, ale może też ulotnić się.


miłość-jest-jak-eter-może-zabić-ale-może-też-ulotnić-ę
alfred konarmiłośćjestjaketermożezabićalemożeteżulotnićsięmiłość jestjest jakjak etermoże zabićale możemoże teżteż ulotnićulotnić sięmiłość jest jakjest jak eterale może teżmoże też ulotnićteż ulotnić sięmiłość jest jak eterale może też ulotnićmoże też ulotnić sięale może też ulotnić się

Miłość jest jak eter. Może za­bić, ale może też... ulot­nić się.Zła kobieta może człowieka wyssać jak pająk i zabić - a może go przy tym zbłaźnić.Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...To jest ptaszek „Jednodzioby” Parę nóżek pew­nie ma I skrzy­dełek ma też dwoje A być może, że nie? Co niemiara ma też piórek Może jed­nak nie tak wiele A może za­miast piórek ma skórę? To jest właśnie ta­ki ptaszek Co nie boi się igraszek  Co nie może zabić, to może wzmocnić.po­dałam mu swój nu­mer te­lefo­nu, po­wie­działam ciche „zadzwon’’, może znaj­dzie dla mnie czas i wys­koczy­my gdzieś na kawę, może zap­ro­si mnie na ko­lejną randkę, i może za­kocha się we mnie, i będę naj­ważniej­sza przez dwa a i może i może ale może przez dwa może.