Miłość jest jak kwiat, który z pokorą schyla się ku innym kwiatom.


miłość-jest-jak-kwiat-który-z-pokorą-schyla-ę-ku-innym-kwiatom
aldona różanekmiłośćjestjakkwiatktórypokorąschylasiękuinnymkwiatommiłość jestjest jakjak kwiatktóry zz pokorąpokorą schylaschyla sięsię kuku innyminnym kwiatommiłość jest jakjest jak kwiatktóry z pokorąz pokorą schylapokorą schyla sięschyla się kusię ku innymku innym kwiatommiłość jest jak kwiatktóry z pokorą schylaz pokorą schyla siępokorą schyla się kuschyla się ku innymsię ku innym kwiatomktóry z pokorą schyla sięz pokorą schyla się kupokorą schyla się ku innymschyla się ku innym kwiatom

Miłość jest jak kwiat. Niektórych kuję dru­gich zaś zachwy­ca swym za­pachem i pięknem...za­nied­ba­ny kwiat tak jak miłość z cza­sem więdnie.Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Choć miłość jak kwiat róży piękna jest, ra­ni. Kol­ce zos­ta­wią bliz­ny w Twoich snach.Miłość jest niczym innym, jak żądzą nieśmiertelności.Miłość jest niczym innym jak żądzą nieśmiertelności.