Miłość jest jak liść w lesie - czas ją zmienia, tak jak zima zmienia wygląd lasu.


miłość-jest-jak-liść-w-lesie-czas-ją-zmienia-tak-jak-zima-zmienia-wygląd-lasu
emily brontemiłośćjestjakliśćlesieczaszmieniatakzimazmieniawyglądlasumiłość jestjest jakjak liśćliść ww lesielesieczasczas jąją zmieniatak jakjak zimazima zmieniazmienia wyglądwygląd lasumiłość jest jakjest jak liśćjak liść wliść w lesiew lesieczas jączas ją zmieniatak jak zimajak zima zmieniazima zmienia wyglądzmienia wygląd lasumiłość jest jak liśćjest jak liść wjak liść w lesieliść w lesieczas ją zmieniatak jak zima zmieniajak zima zmienia wyglądzima zmienia wygląd lasumiłość jest jak liść wjest jak liść w lesiejak liść w lesietak jak zima zmienia wyglądjak zima zmienia wygląd lasu

Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych.Być jak dąb, jed­nostaj­nym, nieugiętym, nie jak chorągiew­ka która cały czas zmienia kieru­nek to sztu­ka największa.To czas, kochanie, Ro­bi swoje, Trak­tu­je nas jak gości, On nie ma złudzeń, ani pytań I żad­nych wątpliwości. Bo czas nie pyta Tyl­ko płynie I twarze wokół zmienia, Aż nag­le widzisz Jak go mało Zos­tało do stracenia.Miłość to przyjaźń, Miłość to coś niesamowitego. Zmienia two­je życie na coś piękne­go i wspaniałego. Tyl­ko wte­dy czu­jesz, że żyjesz, jak roz­piera cię ener­gia, bo to ona- miłość je­dyna rzecz, która tak nap­rawdę człowieka uszczęśliwi.Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka.Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.