Miłość jest jak urząd skarbowy, każdemu oferuje jedynie drobne ulgi.


miłość-jest-jak-urząd-skarbowy-każdemu-oferuje-jedynie-drobne-ulgi
wojciech bartoszewskimiłośćjestjakurządskarbowykażdemuoferujejedyniedrobneulgimiłość jestjest jakjak urządurząd skarbowykażdemu oferujeoferuje jedyniejedynie drobnedrobne ulgimiłość jest jakjest jak urządjak urząd skarbowykażdemu oferuje jedynieoferuje jedynie drobnejedynie drobne ulgimiłość jest jak urządjest jak urząd skarbowykażdemu oferuje jedynie drobneoferuje jedynie drobne ulgimiłość jest jak urząd skarbowykażdemu oferuje jedynie drobne ulgi

Czyż jedynie urząd piastując można rządy sprawować?Miłość jest jak jeden z tych marnych hoteli, w których jedynie hali wejściowy ma atrakcyjny wygląd.Czas zmarnowany stale i za krótki każdą miłość zamienia na łzy bardzo drobne.Ludzkie żądze są jak drobne monety noszone w kieszeniach. Im jest ich więcej, tym bardziej nas obciążają.Drobne podłości pokrywają dzień powszedni tak, jak liście okrywają drzewa.Mądrość, podobnie jak żółwiowa zupa, nie każdemu jest dostępna.