Miłość jest jak zbrodnia: nie wiadomo potem co robić z ciałem.


miłość-jest-jak-zbrodnia-nie-wiadomo-potem-co-robić-z-ciałem
maciej słomczyńskimiłośćjestjakzbrodnianiewiadomopotemcorobićciałemmiłość jestjest jakjak zbrodnianie wiadomowiadomo potempotem coco robićrobić zz ciałemmiłość jest jakjest jak zbrodnianie wiadomo potemwiadomo potem copotem co robićco robić zrobić z ciałemmiłość jest jak zbrodnianie wiadomo potem cowiadomo potem co robićpotem co robić zco robić z ciałemnie wiadomo potem co robićwiadomo potem co robić zpotem co robić z ciałem

Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Louis de Camoes
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Luís de Camões
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego
Miłość jest jak wiatr, nie wiadomo skąd przychodzi. -Honore de Balzac
miłość-jest-jak-wiatr-nie-wiadomo-skąd-przychodzi
Najpierw minie nasza miłość, potem sto i dwieście lat, potem znów będziemy razem: komediantka i komediant. -Wisława Szymborska
najpierw-minie-nasza-miłość-potem-sto-i-dwieście-lat-potem-znów-będziemy-razem-komediantka-i-komediant