Miłość jest klatką, w której umieramy ze szczęścia.


miłość-jest-klatką-w-której-umieramy-ze-szczęścia
karel krylmiłośćjestklatkąktórejumieramyzeszczęściamiłość jestjest klatkąw którejktórej umieramyumieramy zeze szczęściamiłość jest klatkąw której umieramyktórej umieramy zeumieramy ze szczęściaw której umieramy zektórej umieramy ze szczęściaw której umieramy ze szczęścia

Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Siłą nabywczą szczęścia jest miłość. -Phil Bosmans
siłą-nabywczą-szczęścia-jest-miłość