Miłość jest lekarstwem na przemoc i kluczykiem do tajemnicy świata.


miłość-jest-lekarstwem-na-przemoc-i-kluczykiem-do-tajemnicy-świata
vladislav vancuramiłośćjestlekarstwemnaprzemockluczykiemdotajemnicyświatamiłość jestjest lekarstwemlekarstwem nana przemocprzemoc ii kluczykiemkluczykiem dodo tajemnicytajemnicy światamiłość jest lekarstwemjest lekarstwem nalekarstwem na przemocna przemoc iprzemoc i kluczykiemi kluczykiem dokluczykiem do tajemnicydo tajemnicy światamiłość jest lekarstwem najest lekarstwem na przemoclekarstwem na przemoc ina przemoc i kluczykiemprzemoc i kluczykiem doi kluczykiem do tajemnicykluczykiem do tajemnicy światamiłość jest lekarstwem na przemocjest lekarstwem na przemoc ilekarstwem na przemoc i kluczykiemna przemoc i kluczykiem doprzemoc i kluczykiem do tajemnicyi kluczykiem do tajemnicy świata

Przemoc rodzi przemoc. - tekst piosenki
przemoc-rodzi-przemoc-tekst-piosenki-vendeta
Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki. -Adolf Dygasiński
publiczność-czytająca-romanse-jest-zmienna-jak-kobieta-kobiety-szukają-w-książ-tajemnicy-swego-serca-i-tajemnicy-swej-rywalki
Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce
miłość-chwilowe-obłąkanie-na-które-lekarstwem-jest-łżeństwo
Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość. -Child
lekarstwem-na-wszelkie-nieszczęścia-i-krzywdy-troski-smutki-i-zbrodnie-ludzkoś-jest-miłość
Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie. -August Strindberg
również-kobiety-potrafią-dochować-tajemnicy-pod-warunkiem-że-ę-im-tej-tajemnicy-nie-powie
Gdy przemoc uciska, tam but jest cnotą. -Jan Czyński
gdy-przemoc-uciska-tam-but-jest-cnotą