Miłość jest lekarstwem na przemoc i kluczykiem do tajemnicy świata.


miłość-jest-lekarstwem-na-przemoc-i-kluczykiem-do-tajemnicy-świata
vladislav vancuramiłośćjestlekarstwemnaprzemockluczykiemdotajemnicyświatamiłość jestjest lekarstwemlekarstwem nana przemocprzemoc ii kluczykiemkluczykiem dodo tajemnicytajemnicy światamiłość jest lekarstwemjest lekarstwem nalekarstwem na przemocna przemoc iprzemoc i kluczykiemi kluczykiem dokluczykiem do tajemnicydo tajemnicy światamiłość jest lekarstwem najest lekarstwem na przemoclekarstwem na przemoc ina przemoc i kluczykiemprzemoc i kluczykiem doi kluczykiem do tajemnicykluczykiem do tajemnicy światamiłość jest lekarstwem na przemocjest lekarstwem na przemoc ilekarstwem na przemoc i kluczykiemna przemoc i kluczykiem doprzemoc i kluczykiem do tajemnicyi kluczykiem do tajemnicy świata

Przemoc rodzi przemoc. - tekst piosenki Publiczność czytająca romanse jest zmienna jak kobieta. Kobiety szukają w książce tajemnicy swego serca i tajemnicy swej rywalki.Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo.Lekarstwem na wszelkie nieszczęścia i krzywdy, troski, smutki i zbrodnie ludzkości jest miłość.Również kobiety potrafią dochować tajemnicy - pod warunkiem, że się im tej tajemnicy nie powie.Gdy przemoc uciska, tam but jest cnotą.