Miłość jest miarą naszego istnienia.


miłość-jest-miarą-naszego-istnienia
william sloane coffinmiłośćjestmiarąnaszegoistnieniamiłość jestjest miarąmiarą naszegonaszego istnieniamiłość jest miarąjest miarą naszegomiarą naszego istnieniamiłość jest miarą naszegojest miarą naszego istnieniamiłość jest miarą naszego istnienia

Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości.Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Miłości - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań.Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego.Trzeźwość a miara, to są naj­ważniej­sze stróże zdro­wia naszego.Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia.