Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób.


miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
david humemiłośćjestniespokojnąniecierpliwąnamiętnościąkapryśnazmiennapowstającanagleniczegonawidokczyjejśpięknościpostacigasnącatensamsposóbmiłość jestjest niespokojnąniespokojną ii niecierpliwąniecierpliwą namiętnościąkapryśna ii zmiennapowstająca naglenagle zz niczegona widokwidok czyjejśczyjejś pięknościpiękności ii postacigasnąca naglenagle ww tenten samsam sposóbmiłość jest niespokojnąjest niespokojną iniespokojną i niecierpliwąi niecierpliwą namiętnościąkapryśna i zmiennapowstająca nagle znagle z niczegona widok czyjejświdok czyjejś pięknościczyjejś piękności ipiękności i postacigasnąca nagle wnagle w tenw ten samten sam sposób

Pomysły zjawiają się w najmniej oczekiwanych momentach: idę ulicą, oglądam wystawę sklepu z kapeluszami, aż tu nagle błyska myśl: o, w ten sposób można by znakomicie zamaskować zbrodnię, nikt się nie domyśli.Miłość umiera nagle na zawał.Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą Ty czy ja.. Nas już nie ma Byliśmy Odeszłam ja  Odeszłeś ty Każdy w inną stronę Zburzy­liśmy nasz wspólny mur-miłość Skończyło się Znikła tak nagle Po­zos­tały tyl­ko wspomnienia Czyżby minął już nasz czas Minął czas-minęła miłość nie­chciana,opuszczo­na umarła niczym za­baw­ka naj­pierw cudowna po­tem nudna.. Było wszys­tko żeby za chwilę nie było już niczego?? Przegraliśmy Miłość gaśnie... Powoli... Cicho.. Zgasła! Dobry aforyzm jest jak silny reumatyzm: trafia nagle w członki i czuje się go długoIdee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe.