Miłość jest odwagą kobiet, ich gwiazdą przewodnią, kompasem ich podróży.


miłość-jest-odwagą-kobiet-ich-gwiazdą-przewodnią-kompasem-ich-podróży
ernst von dinchlagemiłośćjestodwagąkobietichgwiazdąprzewodniąkompasempodróżymiłość jestjest odwagąodwagą kobietich gwiazdągwiazdą przewodniąkompasem ichich podróżymiłość jest odwagąjest odwagą kobietich gwiazdą przewodniąkompasem ich podróżymiłość jest odwagą kobiet

Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia. -Martin Buber
miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
Szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością. -Honore de Balzac
szczęście-jest-ozdobą-kobiet-jak-strój-ich-pięknośą
Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson
wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu
Najsprawiedliwsza opinia o większości kobiet jest obrazą dla ich wyjątków. -Aleksander Świętochowski
najsprawiedliwsza-opinia-o-większoś-kobiet-jest-obrazą-dla-ich-wyjątków
Niewiele kobiet waży się wyznawać demokrację, jest to zbyt wielka sprzeczność z ich despotyzmem w sferze miłości. -Honore de Balzac
niewiele-kobiet-waży-ę-wyznawać-demokrację-jest-to-zbyt-wielka-sprzeczność-z-ich-despotyzmem-w-sferze-miłoś
Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian
gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze