Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca.


miłość-jest-piękna-piękniejsza-od-słońca-ale-tylko-wtedy-gdy-wytrwa-do-końca
anonimmiłośćjestpięknapiękniejszaodsłońcaaletylkowtedygdywytrwadokońcamiłość jestjest pięknapiękniejsza odod słońcaale tylkotylko wtedygdy wytrwawytrwa dodo końcamiłość jest pięknapiękniejsza od słońcaale tylko wtedygdy wytrwa dowytrwa do końcagdy wytrwa do końca

Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju. -Johann Peter Eckermann
każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju
Miłość nie jest po prostu spotkaniem dwojga serc. Miłość może zaistnieć tylko wtedy, gdy się spotkają dwie ludzkie istoty. -J. Usarek
miłość-nie-jest-po-prostu-spotkaniem-dwojga-serc-miłość-może-zaistnieć-tylko-wtedy-gdy-ę-spotkają-dwie-ludzkie-istoty
Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. -Paul Claudel
od-muzyki-piękniejsza-jest-tylko-cisza
Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne. -Napoleon Bonaparte
rządy-dotrzymują-słowa-tylko-wtedy-gdy-są-do-tego-zmuszone-lub-gdy-jest-to-dla-nich-korzystne
Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają. -Czesław Banach
człowiek-jest-obecny-tylko-wtedy-gdy-inni-to-zauważają