Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale.


miłość-jest-pożądaniem-fizycznym-miłość-jest-wtedy-czysta-kiedy-pożądanie-czyichś-kształtów-kojarzy-ę-z-zapachem-koniczyny-i-rozgrzanej
stanisław dygatmiłośćjestpożądaniemfizycznymmiłośćwtedyczystakiedypożądanieczyichśkształtówkojarzysięzapachemkoniczynyrozgrzanejziemiterzeczydusząprzychodządopieropóźniejalbowcalemiłość jestjest pożądaniempożądaniem fizycznymmiłość jestjest wtedywtedy czystakiedy pożądaniepożądanie czyichśczyichś kształtówkształtów kojarzykojarzy sięz zapachemzapachem koniczynykoniczyny ii rozgrzanejrozgrzanej ziemite rzeczyrzeczy zz dusząduszą przychodząprzychodzą dopierodopiero późniejpóźniej alboalbo wcalemiłość jest pożądaniemjest pożądaniem fizycznymmiłość jest wtedyjest wtedy czystakiedy pożądanie czyichśpożądanie czyichś kształtówczyichś kształtów kojarzykształtów kojarzy siękojarzy się zsię z zapachemz zapachem koniczynyzapachem koniczyny ikoniczyny i rozgrzaneji rozgrzanej ziemite rzeczy zrzeczy z dusząz duszą przychodząduszą przychodzą dopieroprzychodzą dopiero późniejdopiero później albopóźniej albo wcale

Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy. -Stanisław Dygot
kiedy-ę-czuje-pociąg-fizyczny-nieczystą-namiętność-fizycznych-kształtów-to-nie-jest-miłość-miłość-jest-pożądaniem-czyjejś-duszy
Miłość Boga jest wtedy czysta, kiedy równą wdzięczność budzi w nas radość i cierpienie. -Simone Weil
miłość-boga-jest-wtedy-czysta-kiedy-równą-wdzięczność-budzi-w-nas-radość-i-cierpienie
Jest się mistrzem dopiero wtedy, kiedy przykłada się do rzeczy cierpliwość, której wymagają. -Eugène Delacroix
jest-ę-mistrzem-dopiero-wtedy-kiedy-przykłada-ę-do-rzeczy-cierpliwość-której-wymagają
Myślę, że w pewnym wieku nasze piękno nosimy już tylko wewnątrz siebie i że uzewnętrznia się ono dopiero wtedy, kiedy je w nas poruszy miłość. -Urszula Kozioł
myślę-że-w-pewnym-wieku-nasze-piękno-nosimy-już-tylko-wewnątrz-siebie-i-że-uzewnętrznia-ę-ono-dopiero-wtedy-kiedy-w-nas-poruszy-miłość
W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy, gdy jest się przez nie nawiedzonym. -Marie Von Ebner - Eschenbach
w-reumatyzm-i-prawdziwą-miłość-wierzy-ę-dopiero-wtedy-gdy-jest-ę-przez-nie-nawiedzonym