Miłość jest potężniejszą od siły i mądrzejszą od filozofii.


miłość-jest-potężniejszą-od-ły-i-mądrzejszą-od-filozofii
oscar wildemiłośćjestpotężniejsząodsiłymądrzejsząfilozofiimiłość jestjest potężniejsząpotężniejszą odod siłysiły ii mądrzejsząmądrzejszą odod filozofiimiłość jest potężniejsząjest potężniejszą odpotężniejszą od siłyod siły isiły i mądrzejsząi mądrzejszą odmądrzejszą od filozofiimiłość jest potężniejszą odjest potężniejszą od siłypotężniejszą od siły iod siły i mądrzejsząsiły i mądrzejszą odi mądrzejszą od filozofiimiłość jest potężniejszą od siłyjest potężniejszą od siły ipotężniejszą od siły i mądrzejsząod siły i mądrzejszą odsiły i mądrzejszą od filozofii

Filozof sprawdza się w filozofii myśli, poeta w filozofii wzruszenia.Istota filozofii przyrody polega na tym, by na podstawie zjawiska ruchu zbadać siły przyrody, a na podstawie tych sił wyjaśnić inne zjawiska.Władza praw jest potężniejsza niż ludzi.Silna miłość do człowiek słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.Silna miłość do człowieka słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych sobie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.Kobieta jest mądrzejsza od mężczyzny, ale najwięcej rozumu musi zużyć na to, by ukryć ten fakt.